Achtergrondinformatie

In verband met de voorlopige beoordeling van het overstromingsrisico, de opstelling van de overstromingsgevaar- en -risicokaarten en de opstelling van het overstromingsrisicobeheerplan is een aantal achtergronddocumenten gebruikt resp. opgesteld. Deze documenten resp. links naar andere websites worden hieronder ter beschikking gesteld.

Achtergrondinformatie van de deelstaten

Laatste wijziging: 16.02.2017Bij het opstellen van beleidslijnen voor het water- en grondgebruik dienen de lidstaten en de Gemeenschap rekening te houden met de mogelijke gevolgen die dat beleid kan hebben voor de overstromingsrisico’s en het beheer daarvan.


Dijkverhoging langs de Eems (2014)