De voorlichting van het publiek is een belangrijk aspect van den Europese Richtlijn Overstromingsrisico's. In het SGD Eems stimuleren de bevoegde autoriteiten de actieve betrokkenheid van belanghebbende burgers en instanties bij de opstelling, herziening en actualisering bij de 1e generatie van de overstromingsbeheerplannen.

U had de mogelijkheid tot actieve inspraak. De inspraakdocumenten en de resultaten van de inspraakprocedures ter voorbereiding van de eerste overstromingsrisicobeheercyclus (2015-2021) vindt u hier: 

Overstromingsrisicobeheerplan - 2015

In de periode van 27 april 2015 t/m 27 juni 2015 vond de inspraak voor het Duitse overstromingsrisicobeheerplan en het bijbehorende ontwerp-milieurapport van de Flussgebietsgemeinschaft Ems (FGG Ems) plaats. In deze periode had u de mogelijkheid zienswijzen op deze ontwerpversies in te dienen.  

Informatie over de inspraak op de overstromingsrisicobeheerplannen voor het in Nordrhein-Westfalen resp. Nederland gelegen deel van het SGD Eems vindt u op www.flussgebiete.nrw.de resp. www.platformparticipatie.nl.

 

 

Laatste wijziging: 16.02.2017Bij het opstellen van beleidslijnen voor het water- en grondgebruik dienen de lidstaten en de Gemeenschap rekening te houden met de mogelijke gevolgen die dat beleid kan hebben voor de overstromingsrisico’s en het beheer daarvan.


Hoogwater op de Hase bij Wissingen (2010)