Publicaties

Publicaties van de FGG Ems worden hier ter beschikking gesteld.

Kaderrichtlijn Water

 2015
Internationaal beheerplan voor het stroomgebieddistrict Eems 2015-2021

Rapport  (3 MB) DE | NL

Bijlage (4 MB) DE | NL

Maatregelenprogramma voor het Duitse deel van het SGD Eems 2015-2021

Rapport  (5 MB) DE | DE

SMB van het maatregelenprogramma voor het Duitse deel van het SGD Eems 2015-2021

Milieurapport  (10 MB) DE | DE

Beknopt milieurapport (0,3 MB) DE | NL

 2013
Belangrijke waterbeheerkwesties in het SGD Eems ter actualisering van het beheerplan 2015-2021

Rapport + Bijlage (5 MB) DE | NL

SGD Eems - Voortgangsrapportage Kaderrichtlijn Water

Rapport + Bijlage (5 MB) DE | NL

 2012
Herstellung der Durchgängigkeit für Fische und Rundmäuler in den Vorranggewässern der internationalen Flussgebietseinheit Ems

Rapport + Bijlage (9 MB) DE | NL

Tjdschema en werkprogramma voor de beheerplan 2015 in de Duitse SGD Eems

Rapport + Bijlage (1 MB) DE | NL

 2009
Internationaal beheerplan KRW 2010 - 2015 voor het SGD Eems

Rapport (16 MB) DE | NL

 2007
Belangrijke Waterbeheerskwesties in het duitse deel van het SGD Eems

Rapport (1 MB) DE | NL

Rapport inzake de monitoringsprogramma's volens KRW in het SGD Eems

Rapport (6 MB) DE | NL

Bijlage (10 MB) DE | NL

 2006
Tijdschema en werkprogramma voor het eerste beheersplan voor het SGBD Eems

Rapport (1 MB) DE | NL

 2005
Rapportage 2005 Kaderrichtlijn Water voor het internationaal stroomgebieddistrict Eems

Rapport (4 MB) DE | NL

Richtlijn overstromingsrisico's

>  2015
Internationale coödinatie van de uitvoering van de richtlijn overstromingsrisico's in het stroomgebieddistrict Eems

Rapport (1 MB) DE | NL

Overstromingsrisicobeheerplan voor het duitse deel van de SGD Eems 2015 - 2021

Rapport (3 MB) DE |

SMB voor het Overstromingsrisikobeheerplan voor de duitse deel van het SGD Eems 2015 t/m 2021

Milieurapport (10 MB) DE |

Beknopte milieurapport (0,5 MB) DE |

 2014
Samenvatting van het duitse ontwerp-milieurapport bij het overstromingsrisicobeheerplan 2015-2021

Rapport (1 MB) DE | NL

 2013
Vastelling van gebieden met een potentieel significant overstromingsrisico in het internationale stroomgebieddistrict Eems

Overzichtskaart + Toelichtingen (2 MB) DE | NL

Laatste wijziging: 06.04.2018

De Europese Commissie faciliteert de toegang tot beheerplannen van alle EU-lidstaten en stroomgebiedscommissies.