De Eems


Dreiflussstein (bron: K.-H. Meyer)

De Eems en zijn zijtakken, het Eems-Dollard-estuarium en de aangrenzende kustwateren met delen van de Waddenzee en de bijbehorende Oostfriese eilanden vormen het internationale stroomgebiedsdistrict (SGD) Eems. Dit ligt op Duits en Nederlands grondgebied. Het grenst in het oosten aan het SGD Weser en in het zuiden en westen aan het SGD Rijn. Het snijpunt van de drie stroomgebiedsgrenzen Rijn, Eems en Weser is symbolisch zichtbaar gemaakt door de ‘Dreiflussstein‘ bij Detmold in het Teutoburger Wald.

Van bron tot monding heeft de Eems een lengte van ca. 371 km. Het brongebied ligt in de Senne-regio in het oosten van Nordrhein-Westfalen. Van daaruit loopt de Eems in westelijke richting tot aan de Baumberge en vervolgens verder westwaarts langs het Teutoburger Wald en dan in noordwestelijke richting naar de grens met Niedersachsen. In Niedersachsen stroomt de Eems in noordelijke richting verder door het Noord-Duitse laagland tot aan de monding in de Noordzee.

In totaal beslaat het SGD Eems tot één zeemijl uit de kust een oppervlakte van ca. 17.802 km2. Belangrijke zijrivieren van de Eems, met een stroomgebied van meer dan 100 km2, zijn – gezien van zuid naar noord – links van de Eems de rivieren Werse, Münstersche Aa, Hunze, Drentsche Aa en Westerwoldsche Aa, en rechts van de Eems de rivieren Glane, Grote Aa, Hase, Nordradde en Leda. Met uitzondering van het Haren-Rütenbrock-Kanaal, met een tussen Nederland en Duitsland gelegen sluis, zijn er in het stroomgebied geen grensoverschrijdende rivieren, beken of kanalen te vinden. De zijrivieren uit Nederland monden rechtstreeks uit in het Eems-Dollard-estuarium. Van het totale stroomgebied van de Eems ligt 15.008 km² (84%) op Duits grondgebied en 2.312 km² (13%) in Nederland. De overige 482 km² (3%) komt voor rekening van het Eems-Dollard-gebied, dat door Duitsland en Nederland gezamenlijk wordt beheerd.

Laatste wijziging: 27.02.2017