Tijdplan

Laatste wijziging: 26.07.2017Met de Europese Kaderrichtlijn Water worden voor het eerst Europees afgestemde doelen ter bescherming van de waterkwaliteit op een hoog niveau vastgelegd.
Natuurlijke waterloop met steilrand